Περιγεννητικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας!

Η παχυσαρκία είναι το αποτέλεσμα της αθροιστικής επίδρασης γενετικών, περιγεννητικών και πλήθους περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν κατά τη διάρκεια της ζωής και που συντηρούν ένα συστηματικά θετικό ισοζύγιο ενέργειας. Ως περιγεννητικοί ορίζονται οι παράγοντες που επιδρούν πριν από τη γέννηση μέχρι και τις πρώτες 1000 μέρες της ζωής και διακρίνονται σε προγεννητικούς και μεταγεννητικούς. Το …

Περιγεννητικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας! Διαβάστε Περισσότερα »